ROEP

Geodézia

Digitalizácia vrstvy Kladpar

Program ROEP je aplikácia na spracovanie grafickej časti registra obnovenej evidencie pozemkov podľa platných MN. Jeho funkcie umožňujú tvorbu a prácu nad grafickým operátom prostredníctvom interaktívneho ovládania. Pomocou programu sa vytvára topologicky správna vektorová mapa s údajmi o bonite pôdy, so zobrazením súčasných aj pôvodných parciel podľa databázy.

Najdôležitejšie funkcie programu:

Funkcie grafiky

Kontroly

Pomocné funkcie

Program ROEP pracuje s programom MicroStation.

ROEP vrstvyROEP mimorámové údaje